Kontrola stánkového prodeje občerstvení při hokejovém utkání české reprezentace v Příbrami

Ve čtvrtek v podvečer, dne 5. 4. 2018, provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram, kontrolu dodržování hygienických podmínek při stánkovém prodeji občerstvení nabízeného návštěvníkům hokejového zápasu Česko – Švýcarsko na Zimním stadionu v Příbrami. 

 

Ve stáncích umístěných přímo v hale (na ochozech u tribuny) se prodávaly především ohřívané uzeniny, nápoje a točené pivo. V prodejních zařízeních před stadionem se prodávaly kromě uvedeného i langoše, plněné záviny, burgery a hotové pokrmy z průmyslově vyráběných polotovarů.

 

Pitnou vodu pro osobní hygienu a na úklid si zajišťovali provozovatelé stánků převážně sami, provozovatel akce vyčlenil pro pracovníky stánků v areálu stadionu a sportovní haly (umístěné vedle zimního stadionu) záchody. K přípravě pokrmů byla používána výhradně balená pitná voda. Odvoz odpadků byl prováděn průběžně, během celého dne, zajišťován organizátorem. Po ukončení akce odvoz odpadků řešily Technické služby města Příbram.

 

Hygienici provedli kontroly zaměřené zejména na dodržování hygienických podmínek při přípravě a prodeji občerstvení, skladování a původu potravin, dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

 

Zkontrolovány byly provozovny, ve kterých byl prováděn výčep piva, ohřev uzenin, příprava teplých nápojů, prodej rozlévaných nápojů a doplňkový prodej cukrovinek a trvanlivého pečiva v originálním balení.

 

Lze konstatovat, že ani v jednom z kontrolovaných prodejních stánků nebyla zjištěna závažnější hygienická pochybení. Všichni provozovatelé však v předstihu nesplnili zákonnou povinnost, nahlásit provoz stánku na místně příslušnou KHS. Ve dvou případech prodejci spotřebiteli neposkytli dostatečnou a úplnou informaci o obsahu alergenů v prodávaných pokrmech a neměli k dispozici vhodné zařízení na mytí rukou.  V jednom prodejním zařízení byla zjištěna závada v provozní hygieně.  S kontrolovanými osobami byla neprodleně projednána potřebná nápravná opatření a za zjištěné nedostatky byly provozovatelům uloženy sankce.

 

A co hokej? Národní tým zvítězil nad výběrem Švýcarska 4:1!

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 24. 4. 2018