Kontrola zemědělské kuchyně s jídelnou Hořesedly odhalila závažné nedostatky

Dne 6. září 2018 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Rakovník, kontrolu v zemědělské kuchyni s jídelnou Hořesedly, kterou provozuje Jiří Gábor, IČ: 73829145.

 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že se v prostorách skladu potravin (na podlaze, v regálech na potraviny a v originálně balených potravinách) vyskytoval trus hlodavců. Zjištěný stav vypovídal o tom, že prostory nebyly řádně zabezpečeny proti vnikání hlodavců. Kontrolou bylo dále zjištěno, že provozovna není udržována v čistotě a v dobrém stavu. Digestoř nad varným centrem byla znečištěna rzí, dřevěný špalek na maso byl znečištěn zbytky potravin a kovová obruč dřevěného špalku byla silně znečištěna rzí. Podlahy v kuchyni byly znečištěny starou mastnotou a špínou.

 

Vzhledem ke zjištěnému stavu bylo nařízeno provedení speciální ochranné deratizace prostor a bylo nařízeno vyřazení potravin, které mohly být kontaminovány činností hlodavců. Kontrolovaná osoba poskytla účinnou součinnost a dobrovolně provozovnu okamžitě uzavřela. Bezodkladně po zahájení kontroly zajistila odbornou firmu, která provedla deratizační zákrok. Dále byly odstraněny z provozovny všechny podezřelé potraviny a následně byl zahájen úklid spočívající ve vyčištění a umytí všech souvisejících prostor zařízení. 

 

Opakovanou kontrolou bylo hygieniky ověřeno, že nařízená opatření byla splněna. Byl proveden úklid provozovny a prostory byly řádně zabezpečeny proti vnikání hlodavců.

 

Za zjištěné nedostatky byl provozovateli uložen finanční postih. V provozovně bude nadále prováděn zvýšený hygienický dozor.

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 20.9.2018