Kontrolou zjištěné hrubé hygienické nedostatky v Čínské restauraci SHANG HAI v Příbrami byly odstraněny

Dne 20. 06. 2017 provedli středočeští hygienici z územního pracoviště v Příbrami, kontrolu v provozovně stravovacích služeb: Čínská restaurace Shang Hai, umístěné na adrese nám. T. G. Masaryka 3, Příbram I,  jejímž provozovatelem je společnost Europe Yuli s.r.o., se sídlem Příbram I, IČO 27581705.

 

 

Restaurace je specializována na přípravu pokrmů asijské kuchyně.

 

 

Po vstupu do zázemí restaurace bylo zřejmé, že v provozovně dochází k hrubému porušování základních zásad provozní hygieny. V prostoru vlastní kuchyně byly povrchy podlah a stěn (zejména v těžko přístupných místech za technologickým vybavením), ale i pracovní a úložné plochy znečištěny silnými nánosy špíny, mastnoty a zbytky potravin. V okolí dřezu určeného pro oplach masa byl zjištěn výskyt plísně tmavé barvy. Vrstvou mastnoty bylo pokryto i veškeré technologické vybavení, na povrchu varného bloku byla napečená krusta mastnoty černé barvy. Vnitřní prostory chladících i mrazících zařízení byly znečištěny a namraženy.  V hrubé přípravně zeleniny byla skladována zcela nevhodně při teplotě prostředí + 28,8 °C v papírových proložkách vejce. Zejména v prostoru zápultí baru byly uloženy věci nesouvisející s provozem (časopisy, hračky, vrtačka). U umývadla v předsíni záchodu pro zaměstnance netekla teplá voda.

 

 

V době kontroly bylo v přípravně velké množství létajícího hmyzu (much), otevřená okna nebyla opatřena sítěmi proti vnikání hmyzu do provozovny.

 

 

Provozovateli zařízení bylo pracovníky KHS nařízeno provést bezodkladnou sanitaci všech prostor zařízení. S jednatelkou společnosti provozující restauraci byla projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace.

 

Za zjištěné nedostatky byl kontrolované osobě uložen finanční postih.

 

 

Opakovanou hygienickou kontrolou provedenou dne 27. 06. 2017 bylo zjištěno, že zjištěné nedostatky byly odstraněny, v celém provozním zázemí restaurace byl proveden řádný úklid, byly odstraněny věcí nesouvisející s provozem a potraviny již byly skladovány za odpovídajících podmínek.

 

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 28. 6. 2017