Kontroly stánkového prodeje na jednorázové akci Martinský trh Kolín

V pondělí dne 12. listopadu 2018 středočeští hygienici provedli kontrolu stánkového prodeje občerstvení při příležitosti konání Martinského trhu na Karlově náměstí v Kolíně.

 

Celý prostor náměstí byl vyčleněn pro konání trhu. Prodejci nabízeli široký sortiment výrobků - řemeslné výrobky, bižuterii, oděvy, balené potraviny a také pokrmy rychlého občerstvení. Stánky s občerstvením nabízely různorodý sortiment: grilovaná kuřata a vepřová kolena, trdelník, bramborové spirálky, různé druhy nápojů, grilované klobásy, kukuřici a bramboráky.

 

Zaměstnanci KHS provedli kontroly v 5 stáncích s rychlým občerstvením. Kontroly byly zaměřeny na ověření dodržování hygienických podmínek při přípravě a prodeji pokrmů, při skladování potravin a pokrmů, dále kontrolu ochrany potravin před kontaminací, původu potravin, dodržování zásad provozní a osobní hygieny a v neposlední řadě kontrolu poskytování informací o alergenech.

 

Při této akci nebyla zjištěna porušení právních předpisů, stánky byly dostatečně vybaveny vodou k osobní a provozní hygieně, zásady manipulace s potravinami a pokrmy byly dodržovány, stánkaři poskytovali informace o alergenech v nabízených pokrmech.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 16.11.2018