Kontroly stánkového prodeje na jednorázové akci Válka v krajkách - Bitva u Kolína 1757

V sobotu dne 16. 6. 2018 středočeští hygienici provedli kontrolu stánkového prodeje občerstvení při příležitosti konání rekonstrukce Bitvy u Kolína 1757 – Válka v krajkách, která se konala v obci Křečhoř.

 

Hlavní část rekonstrukce bitvy probíhala poblíž památníku u obce Křečhoř. Zde byl umístěn vymezený prostor jak pro konání vlastní bitvy, tak pro prodej občerstvení pro návštěvníky. Hygienici zkontrolovali většinu zde umístěných stánků s občerstvením. Návštěvníci akce si mohli vybrat z velké nabídky pokrmů rychlého občerstvení. Ve velkém pojízdném stánku probíhal prodej grilovaných kuřat a hotových pokrmů – nudle s kuřecím masem, halušky, masové směsi, bramboráky spolu s točenými nápoji. Ve dvou stáncích probíhal prodej langošů, nechyběly ani stánky s trdelníkem či grilované klobásy.

 

Pro návštěvníky akce byly k dispozici chemické toalety (Toi Toi), jedna z toalet byla vyčleněna pro personál obsluhující stánky s občerstvením. Pitnou vodu pro osobní hygienu personálu a úklid si zajišťovali provozovatelé stánků sami. Stánky byly vybaveny zásobou vody v barelech nebo nádržích. Při přípravě pokrmů byla používána balená pitná voda.

 

Zaměstnanci KHS provedli kontroly zaměřené na ověření dodržování hygienických podmínek při přípravě a prodeji občerstvení, při skladování potravin a pokrmů, dále kontrolu ochrany potravin před kontaminací, spotřební doby potravin a pokrmů, původu potravin, dodržování zásad provozní a osobní hygieny a v neposlední řadě kontrolu poskytování informací o alergenech.

 

Celkem bylo hygieniky zkontrolováno 5 stánků rychlého občerstvení. Při této akci nebyla zjištěna porušení právních předpisů, stánky byly dostatečně vybaveny vodou k osobní hygieně, byly čisté, zásady manipulace s potravinami a pokrmy byly dodržovány, stánkaři poskytovali informace o alergenech v nabízených pokrmech.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 9.7.2018