Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze obhájila titul Podnik podporující zdraví

Již 12 let je každoročně hlavním hygienikem České republiky oficiálně vyhlašována soutěž o titul Podnik podporující zdraví, kterou organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví.

 

 

Před třemi lety se do soutěže poprvé přihlásila také Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen KHS StčK) a ještě téhož roku (2014) byla KHS StčK certifikována titulem Podnik podporující zdraví I. stupně. Jelikož je získaný titul udělován na  dobu tří let, požádala KHS StčK o jeho obhajobu.

 

 

Audit, který na KHS StčK proběhl v červnu, byl zaměřen na kvalitu ochrany a podpory zdraví zaměstnanců podle Kritérií kvality podpory zdraví na pracovišti pro malé a střední podniky a Dotazníku pro sebehodnocení pro malé a střední podniky.

 

 

Závěrem auditu vyplynulo, že KHS StčK je dobrým příkladem v oblasti péče o zdraví svých zaměstnanců a na základě výsledků v zajištění všech zákonných práv zaměstnanců v ochraně zdraví a snahu poskytovat stále lepší preventivní péči nad rámec zákona obhájila titul Podnik podporující zdraví I. stupně na tříleté období do roku 2020.

 

 

 

 

Text připravila: Ing. Iveta Doskočilová - krizový manažer

Korektura textu: MUDr. Michaela Krchová - ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Obrázek: oficiální logo soutěže, www.szu.cz