Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 10. 8. 2018

V tomto týdnu bylo provedeno další kolo kontrol kvality vod v přírodních koupalištích a koupacích oblastech, které prověřilo kvalitu vody na všech významných sledovaných lokalitách. 

 

Prázdniny se začátkem měsíce srpna přehouply do své druhé poloviny a nadále trvá výrazně letní počasí. To může být pro většinu populace, která zrovna tráví dovolenou např. u vody příjemné, extrémně vysoké teploty a dlouho trvající slunečné počasí má však negativní vliv na kvalitu vody v přírodních nádržích.

 

Poslední rozbory potvrdily zhoršenou kvalitu vody na všech lokalitách ve Středočeské části přehradní nádrže Orlík. Obsah sinic se oproti minulému týdnu sice snížil, nadále však zůstává na úrovni, kdy je kvalita vody hodnocena stupněm 3. Pro návštěvníky citovaných lokalit to sice neznamená žádné omezení v koupacích aktivitách, nicméně lidem se sníženou imunitou, případně alergikům a malým děckám či těhotným ženám však jednoznačně doporučuji, aby se po vykoupání vždy osprchovali.

 

Tento stav stále trvá i na písníku Bakov v okrese Mladá Boleslav a nově se přidal i Nový rybník v Příbrami. Zde se sinice v minulosti neobjevovaly, a tudíž nebyly ani sledovány. Podezření při vizuální kontrole v minulém týdnu bylo potvrzeno provedeným rozborem, který prokázal zvýšený obsah sinic. Kvality vody v uvedené lokalitě byla proto rovněž hodnocena stupněm 3.

 

Ještě horšího výsledku bylo dosaženo na Tyršově koupališti v Rakovníku, kde obsah sinic a chlorofylu je tak vysoký, že voda byla označena stupněm 4 – tzn. nevhodná ke koupání.

 

Podobně dopadl i rybník Jureček na Praze východ. Zde to však není problém sinic, ale velice nízký stav vody v nádrži a extrémní nárůst fytoplanktonu. Situace je způsobena dlouhodobým deficitem vodních srážek.

 

Naopak výborná kvality vody je stále na přehradní nádrži Slapy, kde většina lokalit je klasifikována stupněm 1, pouze v oblasti Županovic a Staré Živohošti, kde je voda hodnocena stupněm 2. Je zde zvýšený obsah chlorofylu, způsobený vyšším obsahem řas a tím pádem se snížila průhlednost vody. Navíc jsou vlivem víkendových přeháněk a bouřek na hladině zbytky vegetace.

 

Na ostatních sledovaných lokalitách je kvalita vody na stupni 1, výjimečně vlivem zvýšeného výskytu řas stupeň 2 – např. Vyžlovka a Proboštská jezera na Praze východ nebo jezero Pardubice a Ostrá na Nymbursku.

 

Příští týden budou provedeny opakované kontroly na všech lokalitách, kde je voda klasifikována stupněm 3 a horší a o aktuálním stavu bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek naší hygienické stanice www.khsstc.cz pod odkazem koupaliště.

 

Ke krátkému zhodnocení současného stavu kvality vod v přírodních koupalištích a koupacích oblastech ve Středočeském kraji přikládáme pohled na dvě méně významná přírodní koupaliště v okrese Mladá Boleslav – Dobrovice a Luštěnice.

 

 

 

 

 

10.08.2018

Zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. Odd. HOK ú.p. Příbram