Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 15. 6.

Začátkem tohoto týdne proběhla již třetí plánovaná kontrola koupališť ve volné přírodě, spojená s odběrem koupacích vod na jednotlivých sledovaných lokalitách.

 

Kontrola se skládá z vizuálního posouzení vody přímo na vlastní lokalitě a následně je odbornými pracovníky akreditované laboratoře odebrán vzorek. Některé ukazatele, jako např. teplota vody i vzduchu, průhlednost se zjišťují přímo na místě, ostatní ukazatele v laboratoři.

 

Konečné hodnocení je provedeno po doručení výsledků laboratorních rozborů.

 

Přestože v posledních dvou týdnech pokračovalo výrazně teplejší období, které je pro současnou dobu nadprůměrné, na kvalitě vody ve sledovaných koupacích oblastech a přírodních koupalištích se to výrazněji neprojevilo. Srovnáním s výsledky z předchozí kontroly před 14 dny je sice na některých lokalitách patrné mírné zvýšení obsahu chlorofylu a sinic, kvalita vody je však stále výborná.

 

To platí pro jak na všech koupacích oblastech příbramské části přehradní nádrže Orlík, tak i na všech sledovaných lokalitách na březích vodního díla Slapy.

 

Výborná vody z hlediska koupání je pochopitelně i na řadě dalších kontrolovaných přírodních koupalištích, například písník Hradištko na okrese Kolín, jezero Konětopy, Proboštská jezera nebo rybník Lhota v oblasti Praha – východ.

 

K těmto větším vodním plochám se během posledního týdne přidala i většina malých koupališť ve volné přírodě, jejichž provozovatelé zareagovali na příznivé počasí, zajistili kontrolu vody a zahájili tak letošní koupací sezónu.

 

Velké množství takových malých koupališť se nachází v okrese mladá Boleslav, např. Luštěnice, Všejany, Dobronice a řada dalších. Na Příbramsku přírodní biotop v Jincích nebo koupaliště v Obecnici, v okrese Beroun je to koupaliště v Chrustenicích.

 

Přestože na podstatné části sledovaných a kontrolovaných lokalit je, jak již bylo uvedeno stav výborný, na některých koupalištích přece jenom teplé a slunečné počasí udělalo své. Např. v písníku Bakov na Mladoboleslavsku, v přírodním koupališti Vyžlovka, nebo v Tyršově koupališti na Rakovnicku došlo k nárůstu řas i sinic a voda má sníženou průhlednost. Obsahy sinic však nejsou natolik významné, že by to znamenalo nějaká omezení pro koupající se návštěvníky. V současnosti je hodnocena klasifikačním stupněm 2, což znamená voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi.

 

Aktuální hodnocení je k dispozici na webových stránkách naší hygienické stanice pod bannerem Koupací vody.

 

Další kontroly proběhnou podle monitorovacího kalendáře na konci června. Vzhledem ke zmírnění vysokých teplot, ke kterému došlo v posledních dnech, by se kvalita vod neměla výrazným způsobem měnit. Věřme, že začátek prázdnin a s ním i období letní dovolené bude provázeno i výbornými podmínkami k provozování vodních radovánek, které přispějí k pohodě, která by měla toto období panovat.  

 

V příloze přinášíme pohled na jednu z významných koupacích oblastí na vodní nádrži Orlík, konkrétně pláž u kempu Popelíky na Příbramsku a jedno z méně významné, o to však krásnější malé koupaliště v Chrustenicích na Berounsku.

 

 

 

 

Zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. Odd. HOK ÚP Příbram

15.06.2018