Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 13. 7. 2018

Období letních dovolených a prázdnin je v plném proudu, a když pomineme trochu chladnější poslední dny je počasí velice příjemné a přímo vybízí k vodním radovánkám v přírodních koupalištích i umělých bazénech.

 

Začátkem tohoto týdne proběhla na většině kontrolovaných a sledovaných koupacích oblastech a přírodních koupalištích pravidelná kontrola spojená s odběrem vod.

 

Již při vizuálním hodnocení přímo při vlastních odběrech bylo patrné, že voda na většině lokalit má dobrou kvalitu, což bylo potvrzeno i analýzou odebraných vzorků.

 

Dokonce na všech sledovaných profilech v příbramské části přehradní nádrže Orlík došlo oproti poslednímu vzorkování ke snížení obsahu sinic a chlorofylu. Průhlednost vody je více jak 3 m a voda byla na všech čtyřech koupacích místech hodnocena stupněm 1. Věřme, že současný charakter počasí tento příznivý vývoj udrží co nejdéle. Rovněž na nádrži Slapy, která je významnou a hojně navštěvovanou rekreačně oblastí, je kvalita vody výborná a na většině sledovaných míst je hodnocena stupněm 1. Mírné zhoršení bylo zaznamenáno pouze na lokalitě Županovice, kde byla kvalita vody ohodnocena stupněm 2. Voda v této koupací oblasti má vyšší obsah chlorofylu, způsobený zvýšeným množstvím fytoplanktonu, především řas. Neznamená to v žádném případě omezení pro koupající se osoby, voda má pouze sníženou průhlednost.

 

Podobný stav panuje i na podstatné části ostatních sledovaných lokalit. Pokud je na některých přírodních koupalištích kvalita koupacích vod na stupni 2, jedná se pouze o mírné zhoršení, způsobené, jak již bylo výše uvedeno sníženou průhledností vlivem nárůstu fytoplanktonu. Jedná se např. o Tyršovo koupaliště v Rakovníku, lokalitu Vyžlovka v oblasti Praha – východ, nebo jezero Ostrá na Nymbursku. Tento stav je pro letní měsíce v koupacích oblastech a přírodních koupalištích poměrně běžný, a pokud fytoplankton neobsahuje výrazné množství sinic, je koupání v takových vodách naprosto bezproblémové.

 

Příznivý trend, který panuje na všech sledovaných lokalitách napříč Středočeským krajem, trochu kazí vývoj na písníku Bakov v okrese Mladá Boleslav.

 

Obsah sinic i chlorofylu se opět poslední kontrole zvýšil a voda byla klasifikována stupněm 3 – zhoršená jakost vody. Nicméně oproti předchozím sezónám ani zde není situace nijak kritická. Na koupališti v Bakově se tento stav projevuje poměrně pravidelně v každé sezóně. Podotýkám, že koupání za současného stavu neznamená pro zdravého člověka žádná rizika. U některých vnímavých jedinců by se však mohly při vodní rekreaci vyskytnout zdravotní problémy a pro doporučuji se po koupání osprchovat.

 

Aktuální výsledky s hodnocením jednotlivých lokalit jsou mimo tuto krátkou zprávu uvedeny na těchto webových stránkách pod odkazem „koupaliště“, kde jsou k dispozici stručné popisy jednotlivých lokalit vč. obrázku a vývoje kvality vody jak v letošní sezóně, tak i v sezónách minulých.

 

Pro navození příjemné letní pohody, přímo vyzývající k provozování vodních radovánek, přidáváme dva obrázky, zachycující současný stav dvou přírodních nádrží, koupaliště ve volné přírodě Nový rybník v Příbrami a přírodní koupaliště Obecnice, rovněž na Příbramsku.

 

 

 

 

13.07.2018

Zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. odd. HOK ÚP Příbram