Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 17. 8. 2018

Dne 13.08.2018 byla provedena opakovaná kontrola vod v přírodních koupalištích a koupacích oblastech Středočeského kraje. Kontrola byla zaměřena na lokality, u kterých byly v předchozím týdnu zjištěny zvýšené obsahy sinic klasifikované stupněm „3“ – zhoršená kvalita vody a „4“ – voda nevhodná ke koupání.

 

Kontroly se provedly v koupacích oblastech na vodní nádrži Orlík v části Středočeského kraje okresu Příbram konkrétně v oblasti Popelíky, Lavičky, Trhovky a Podskalí a dále v přírodním koupališti Nový rybník v Příbrami, písníku v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku a Tyršově přírodním koupališti v Rakovníku.

 

Provedenými rozbory vody byla potvrzena trvající zhoršená kvalita vody v lokalitách Popelíky, Lavičky, Trhovky, Nový rybník v Příbrami a písníku v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku, kde je hodnocena stupněm „3“ – zhoršená kvalita vody.

 

V těchto koupacích oblastech není koupání omezeno, nicméně lidem se sníženou imunitou, případně alergikům a malým dětem či těhotným ženám se doporučuje, aby se po vykoupání vždy osprchovali.

 

V Tyršově koupališti na Rakovnicku výsledky laboratorních analýz rovněž potvrdily zhoršenou kvalitu vody klasifikovanou stupněm „4“ – voda nevhodná ke koupání, která tedy i nadále trvá.

 

Oproti minulému týdnu došlo ke zhoršení kvality vody v koupací oblasti Podskalí na vodní nádrži Orlík  okresu Příbram, ve které byl zjištěn další nárůst sinic a chlorofylu. Voda byla hodnocena již stupněm „4“ – voda nevhodná ke koupání tj. voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele již představuje možné zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy a osoby trpící alergií nebo oslabené imunitním systémem.

 

Ostatní sledované lokality ve Středočeském kraji dle výsledků laboratorních analýz ze 06.08.2018 byly hodnoceny stupněm 1 – voda vhodná ke koupání nebo 2 – voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi (jezero Ostrá a Poděbrady na Nymbursku, Proboštská jezera a přírodní koupaliště Vyžlovka na Praze východ a biotop Jince na Příbramsku).

 

Z důvodu nedostatku vody v rybníce Jureček na Praze východ byl provoz k 6.  8. 2018 ukončen.

 

Příští týden (34. týden) budou provedeny další opakované kontroly na všech koupacích lokalitách Středočeského kraje a o aktuálním stavu bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek naší hygienické stanice www.khsstc.cz pod odkazem koupaliště.

 

Vzhledem k předpovědi počasí s nadále trvajícími vysokými teplotami i nad 30°C se situace v koupacích oblastech a na koupalištích může průběžně zhoršovat. Proto doporučujeme sledovat zvýšenou pozornost kvalitě vody na všech sledovaných i nesledovaných koupalištích. V případě zvýšené koncentraci fytoplanktonu na hladině, která již vytváří souvislý povlak – vodní květ se v takovém případě koupání nedoporučuje.

 

Na přiloženém obrázku nabízíme pohled na koupaliště Dolní Bukovina na Mladoboleslavsku.

 

 

 

17. 8. 2018

Zpracovala Marta Nováková, odborný referent odd. HOK ÚP Příbram