Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 20. 7. 2018

V tomto týdnu byla provedena kontrola kvality vod pouze na některých menších přírodních koupalištích. Další odběry, stanovené monitorovacím kalendářem, budou ve většině sledovaných koupacích oblastích a přírodních koupalištích provedeny příští týden.

 

Vzhledem k vývoji počasí lze předpokládat, že kvalita vod ověřená v předchozím týdnu se zásadně měnit nebude. Potvrzuje to i několik kontrol provedených tento týden.

 

To znamená, že na podstatné části lokalit je voda hodnocená stupněm 1, výjimečně 2. Pokud má voda v přírodních koupalištích výše uvedenou klasifikaci, je možné koupání bez jakéhokoli omezení.

 

Letošní sezóna je z hlediska kvality vody v přírodních koupalištích zatím výjimečně příznivá. Při kontrolách v minulém týdnu byla pouze na jedné ze sledovaných lokalit ohodnocena voda stupněm 3 – zhoršená kvality vody. Jednalo se o písník Bakov v okrese Mladá Boleslav a zhoršená kvality vody je způsobena zvýšeným obsahem sinic.

 

Pokud dojde k takové situaci, termín kontroly se ze 14 dnů zkracuje na týden. Proto byla voda v uvedeném přírodním koupališti odebrána a analyzována již tento týden.

 

Výsledky potvrdily stav z minulého týdne a kvality vody je nadále hodnocena stupněm 3.

 

Obsah sinic však není na takové úrovni, aby nějakým výrazným způsobem omezovalo v této nádrži koupání. Přesto doporučujeme, aby koupající se osoby se sníženou imunitou, případně malé děti, či těhotné ženy, použily po vykoupání sprchy, které jsou v zázemí tohoto přírodního koupaliště návštěvníkům k dispozici.

 

Další kontroly na většině sledovaných lokalit proběhlou příští týden, a věřme, že současný výborný stav bude trvat i v dalším průběhu prázdnin.

 

Ke krátkému zhodnocení současného stavu kvality vod v přírodních koupalištích na vodních plochách ve Středočeském kraji přikládáme obrázek přírodního koupaliště jezera Poděbrady na Nymbursku a pohled na písník Bakov v okrese Mladá Boleslav.

 

 

 

19.07.2018

Zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. Odd. HOK ú.p. Příbram