Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 22. 6.

Poslední aktuální kontroly kvality koupacích vod v přírodních koupalištích a koupacích oblastech proběhly minulý týden. Výsledky laboratorních rozborů prokázaly na všech sledovaných místech výborný stav, hodnocený klasifikačním stupněm 1. Pouze na 3 lokalitách, v písníku Bakov na Mladoboleslavsku, v přírodním koupališti Vyžlovka a na Tyršově koupališti na Rakovnicku došlo k nárůstu fytoplanktonu -  řas i sinic, a voda má sníženou průhlednost. V současnosti je hodnocena klasifikačním stupněm 2, což znamená voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Možnosti koupání nejsou nijak omezeny.

 

V současné době jsou tudíž vody na všech přírodních koupalištích a koupacích oblastech Středočeského kraje na velmi dobré úrovni a lze je využívat k vodním radovánkám bez jakéhokoli omezení. Stav na konkrétních lokalitách je veřejnosti k dispozici na webových stránkách na stanice – www.khsstc.cz  pod odkazem koupaliště.

 

Vzhledem k vývoji počasí nepředpokládáme v uvedeném stavu žádné výrazné změny. Výrazně teplé počasí a slunečné dny mohou na některých lokalitách pochopitelně kvalitu vody zhoršit. Týká se to především oblastí s výskytem sinic, např. Orlík, Slapy nebo písník Bakov. Zhoršení by však nemělo být natolik významné, že by způsobilo nějaká omezení pro koupající osoby. Navíc během víkendu má dojít k výraznému ochlazení, které růst fytoplanktonu většinou zpomaluje.

 

Skutečný aktuální stav budeme znát příští týden, kdy podle monitorovacího kalendáře opět proběhnou plánované kontroly kvality vod na všech významných lokalitách.

 

Ke krátkému zhodnocení současného stavu přidáváme pohledy na dvě významné sledované lokality v okrese Příbram - koupací oblast Lavičky na přehradní nádrž Orlík a Starou Živohošť na Slapech.

 

 

 

 

22 .6. 2018

Zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. Odd. HOK ú.p. Příbram