Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 28. 8.

Doba letních dovoleným vrcholí, prázdniny dospěly ke svému konci a zároveň s koncem měsíce srpna přišel i konec letošní koupací sezóny. V tomto týdnu proběhlo ve Středočeském kraji poslední vzorkování kvality vody v koupacích oblastech a přírodních koupalištích.

 

Podle výsledku vzorků, odebraných v průběhu předminulého a minulého týdne byl na některých lokalitách potvrzen významná rozvoj sinic. Jednalo se o koupací oblasti přehradní nádrže Orlík, části lokalit Slapské přehrady a písníku Bakov na Mladoboleslavsku.

 

Na Slapech a Orlíku byla voda vzhledem ke zvýšenému výskytu sinic hodnocena stupněm 3, na Bakově, kde byl zaznamenán masívní výskyt sinic, dokonce stupněm 4.

 

Odběry vzorků z tohoto týdne a jejich vyhodnocení tento stav potvrdilo, sinice se vyskytly i na některých dalších lokalitách. 

 

Tento vývoj je, vzhledem ke slunečnému a teplému počasí, které v posledních dnech panuje, vcelku logický.

 

Na všech koupacích oblastech v příbramské části Orlické nádrže, konkrétně Podskalí, Trhovky, Lavičky i Popelíky se obsah sinic výrazně nemění a voda je stále hodnocena stupněm 3. Stejná situace je i v koupací oblasti Županovice a nově i na Staré Živohošti na nádrži Slapy. Další novou lokalitou, kde byl ověřen zvýšený výskyt sinic, je písník Hradištko v okrese Kolín. Na všech těchto lokalitách doporučuji po vykoupání se vysprchovat. Tato informace je aktuální především pro lidi, trpící nějakými alergiemi, oslabené jedince, malé děti nebo těhotné ženy. 

 

V písníku Bakov byl posledním rozborem potvrzen masívní rozvoj sinic, voda je zde stále na stupni 4 a tudíž ke koupání nevhodná.

 

Na ostatních lokalitách je na konci sezóny stav v kvalitě vod dobrý, jsou hodnoceny většinou na stupni 1. Některá přírodní koupaliště, jmenovitě jezero Poděbrady a Ostrá v okrese Nymburk, nebo v přírodní koupaliště Proboštská jezera a Vyžlovka v oblasti Prahy východ, či Tyršovo koupaliště v Rakovníku je voda stále hodnocena stupněm 2, což je způsobeno zvýšeným množstvím chlorofylu, který snižuje průhlednost vody.

 

Trochu jiná situace je v některých koupacích oblastech v přehradní nádrži Slapy, kde je zhoršená kvality vody, klasifikovaná stupněm 2, způsobena jak chlorofylem, snižujícím průhlednost, tak i obsahem sinic. Ty se však vyskytují v množství, které koupající se veřejnost nijak neomezuje. To však neznamená, že vlivem teplého počasí nemůže v dalších dnech dojít k jejich rozvoji.

 

Je zde sice již konec sezóny, ale příznivé počasí může i v měsíci září lákat ke koupání. Vzhledem k posledním rozborům, doporučuji na lokalitách, kde byla voda hodnocena stupněm 3, využít vždy po vykoupání sprch v areálech místních kempů a osprchovat se. V oblastech, kde byla voda hodnocena stupněm 4, koupání raději nedoporučuji. Tato dobře míněná rada patří především osobám trpícím různými alergiemi, malým dětem a těhotným ženám.

 

Poslední aktuální stav na všech sledovaných lokalitách je pochopitelně jako po celou sezónu k dispozici na našich webových stránkách www.khsstc.cz pod odkazem „koupaliště“.

 

Na závěr sezóny nabízíme pohled na vodní plochu na obou našich nejvýznamnějších oblastech vodní rekreace – VN Orlík a Slapy. Jedná se konkrétně o koupací oblasti Trhovky a Županovice, kde je na vodní hladině patrný povlak sinic.

 

 

 

 

 

28.08.2020

Zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. Odd. HOK ú.p. Příbram