Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 30.7.2018

V tomto týdnu byla kontrola vod v přírodních koupalištích Středočeského kraje provedena pouze na lokalitách, na kterých byly v minulém týdnu zjištěny zvýšené obsahy sinic, a vody byly klasifikovány stupněm 3, tzn. zhoršená kvalita vody. Odběry tak byly zajištěny nad rámec monitorovacího kalendáře ve zkrácených termínech.

Jedná se o všechny sledované koupací oblasti přehradní nádrže Orlík v části Středočeského kraje, konkrétně Popelíky, Lavičky, Trhovky i Podskalí, dále písník Bakov na Mladoboleslavsku a rovněž v Tyršově přírodním koupališti v Rakovníku.

 

Jak již bylo v úvodu řečeno, důvodem opakovaných odběrů byl ve všech případech zvýšený výskyt sinic, ověřený při posledních kontrolách v minulém týdnu.

Odběry z tohoto týdne a jejich následné analýzy potvrdily, že obsah sinic se zvýšil, ověřené hodnoty se pohybují ještě na úrovni, podle kterých je kvalita vody nadále hodnocena stupněm 3.

Koupání tedy není omezeno, pouze lidem se sníženou imunitou, případně alergikům a malým dětem či těhotným ženám však jednoznačně doporučuji, aby se po vykoupání osprchovali.

Bohužel, vzhledem k přetrvávajícímu extrémně teplému a slunečnému počasí nelze rozhodně očekávat zlepšení.

 

Ostatní sledované lokality byly podle posledního ověření z minulého týdne zatím v pořádku, nicméně vzhledem k trvalým vysokým teplotám se i zde může voda začít rychle zhoršovat. Plánované odběry v příštím týdnu ověří další vývoj.

 

Vzhledem k předpovědi počasí doporučuji návštěvníkům všech přírodních koupališť, sledovaných i nesledovaných, věnovat zvýšenou pozornost kvalitě vody. V případě výrazného zeleného zabarvení, které se navíc projevuje při hladině, doporučuji se vždy osprchovat. Pokud se na hladině koncentruje fytoplankton ve větší míře, to znamená, že vytváří souvislý povlak - vodní květ, výše uvedené skupině návštěvníků přírodních koupališť bych v takovém případě koupání nedoporučil. 

 

Hodnocení jednotlivých sledovaných míst najdete na našich webových stránkách naší hygienické stanice (www.khsstc.cz) pod odkazem „koupaliště“. 

 

Na přiložených obrázcích nabízíme pohled na malé přírodní koupaliště Všejany na Mladoboleslavsku a rybník Jureček v oblasti Praha - východ.  

 

 

 

03.08.2018

Zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. odd. HOK ÚP Příbram