Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 27.08.2018

Doba letních dovoleným vrcholí, prázdniny dospěly ke svému konci a zároveň s koncem měsíce srpna přišel i konec letošní koupací sezóny. Poslední kontroly podle monitorovacího kalendáře proběhly již v minulém týdnu, začátkem tohoto týdne byly opakovaně zajištěny odběry vod pouze na těch koupacích oblastech a přírodních koupalištích, kde byla voda při posledním hodnocení klasifikována stupněm 3 a horším.

 

Nejvíce takto hodnocených lokalit bylo v okrese Příbram, kde se zhoršená kvality vody vyskytla na všech 4 sledovaných profilech přehradní nádrže Orlík a na Novém rybníku. Na Nymbursku jsou to přírodní koupaliště Poděbrady a Ostrá, v oblasti Praha – východ lokalita Vyžlovka, v okrese Mladá Boleslav písník Bakov a konečně na Rakovnicku Tyršovo koupaliště. Na rybníku Jureček, kde byla při poslední kontrole hodnocena kvalita vody stupněm 4, byla z důvodu nízkého stavu vody již sezóna ukončena a s ní i letošní kontroly.

 

Provedenými kontrolami a analýzou odebraných vzorků se v podstatě potvrdil stav z minulého týdne. Na všech koupacích oblastech v příbramské části přehrady Orlík je podle posledních rozborů kvalita vody hodnocena stupněm 3, tento stav platí i pro vodu v Novém rybníku v Příbrami a v písníku Bakov na Mladoboleslavsku.

K poměrně velkému zlepšení došlo na obou opakovaně kontrolovaných lokalitách na Nymbursku, jezerech Poděbrady a Ostrá. Obsah sinic se výrazně snížil a oproti stavu z minulého týdne, kdy byla voda právě kvůli vysokému obsahu sinic hodnocena dokonce stupněm 5 – zákaz koupání,  je v současné době kvalita vody na stupni 3.

Naopak v Tyršově koupališti v Rakovníku byla vzhledem k nevyhovující kvalitě vody, způsobené vysokým obsahem sinic a chlorofylu sezóna ukončena, stejně jako v přírodním koupališti Vyžlovka.

 

Poslední aktuální stav na všech sledovaných lokalitách je pochopitelně jako po celou sezónu k dispozici na našich webových stránkách www.khsstc.cz pod odkazem „koupací vody“.

 

Je zde sice již konec sezóny, ale příznivé počasí bude minimálně v první dekádě září lákat ke koupání. Vzhledem k posledním rozborům, doporučuji na lokalitách, kde byla voda hodnocena stupněm 3, využít vždy po vykoupání sprch v areálech místních kempů a osprchovat se. V oblastech, kde byla voda hodnocena stupněm 4, koupání raději nedoporučuji. Tato dobře míněná rada patří především osobám trpícím různými alergiemi, malým dětem a těhotným ženám.

 

Na závěr sezóny nabízím pohled na vodní plochu a pláže dvou koupacích oblastí přehradní nádrže Orlík, konkrétně Trhovky a Lavičky. Na snímcích je dobře patrné poměrně velké snížení vodní hladiny z důvodu letošního suchého počasí.

 

Trhovky:

 

 

Lavičky:

 

 

 

30.08.2018

Zpracoval Ing. Luboš Mandík, ved. odd. HOK ÚP Příbram