Květinový den 2019

Dne 15.05.2019 proběhl 23. ročník sbírky Ligy proti rakovině – Český den proti rakovině 2019. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center.

 

 

V tomto roce byla sbírka tematicky zaměřena na prevenci nádorů plic. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kolíně, stejně jako v minulých letech, organizačně zajišťovala studenty Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a  Gymnázia Kolín. Celkem měli studenti k prodeji 3 100 ks květin měsíčku lékařského. Zaměstnanci územního pracoviště v Kolíně zajistili distribuci a následný výběr pokladen, které byly předány na pobočku České pošty  v Kolíně. Celková vybraná částka byla odeslána na účet Ligy proti rakovině Praha.

 

 

Akce byla kladně hodnocena nejen zúčastněnými studenty, ale i našimi spoluobčany, kteří rádi přispěli na boj proti závažnému onemocnění.

 

 

Studenti do 28 pokladen vybrali částku 73 091,- Kč za množství 3100 ks prodaných květin měsíčků lékařského.

 

 

Text: Pavlína Šedinová - referentka oddělení protiepidemického pro okres Kolín

 

 

Praha 24. 5. 2019, Ing. Iveta Doskočilová - krizová manažerka a referentka pro zdravotní politiku KHS StčK