MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU v roce 2015 - návrh

Krajská hygienická stanice uveřejňuje opatřením obecné povahy vydaný monitorovací kalendář pro odběry vzorků vod využívaných ke koupání pro koupací  sezonu 2015.

Zpracovala dne 24. 3. 2015,  MUDr. L.Polanská, vedoucí odboru Hygieny obecné a komunální