Nabídka přebytečného a nepotřebného majetku

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze nabízí ostatním organizačním složkám státu přebytečný a nevyužitý majetek. Bližší informace naleznate v přiloženém dopise. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 234 118 333 nebo na emailu nep@khsstc.cz.

 

Mgr. Jan Jarolímek, MBA

náměstek ředitele pro ekonomicko-provozní činnost

 

V Praze dne 22. 8. 2011


 


 

Přílohy