Nabídka přebytečného a nevyužitého majetku KHS

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze nabízí ostatním organizačním složkám státu přebytečný a nevyužitý majetek. Bližší informace naleznate v uvedených přílohách. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 

Mgr. Jan Jarolímek, MBA

náměstek ředitele pro ekonomicko-provozní činnost

 

V Praze dne 22. 8. 2011