Nabíráme do svých řad nové kolegyně a kolegy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje vyhlašuje výběrová řízení na služební místa po celém kraji.

 

V minulých týdnech a měsících jste se mohli přesvědčit, jak důležitá a přesto často opomíjená úloha krajských hygienických stanic je. Jednou stránkou je současný moment, kdy hygiena řeší náhlou akutní situaci v souvislosti s výskytem koronaviru Covid-19, další stránkou a hlavní úlohou krajských hygienických stanic je činnost preventivní.  Chráníme zdraví našich spoluobčanů a děláme vše pro to, aby se případným hrozbám předcházelo. Součástí naší práce je samozřejmě také činnost kontrolní, kdy se ale nesnažíme za každou cenu například majitele restaurace či provozovatele dětského tábora sankcionovat. Naším hlavním cílem je ukázat provozovatelům cestu, jak poskytovat své služby co nejlépe s ohledem na zdraví nás všech. Naše práce není pouze administrativní, úřednická, je to práce velmi pestrá, často v terénu, kde předáváme své znalosti a zkušenosti a chráníme veřejné zdraví.

 

Do svých řad hledáme nejen lékaře, ale také zdravotníky, právníky, IT specialisty nebo přírodovědce, zkrátka všechny, kteří chtějí svou trochou přispět k tomu, aby se ochrana a podpora veřejného zdraví v České republice držela na špičkové úrovni.

 

Nabízíme stabilní zaměstnání ve formě služebního poměru na dobu neurčitou, benefity například ve formě stravenek nebo zdravotního volna a také příležitost k získávání nových poznatků a zkušeností při opravdu záslužné práci, jíž přispíváme k ochraně zdraví nejen obyvatel celého kraje, ale vlastně také toho svého a všech svých blízkých.

 

Podrobnosti k obsazovaným pozicím naleznete zde: http://www.khsstc.cz/obsah/vyhlasena-vyberova-rizeni_516_1.html

 

Hledáte-li uplatnění na dobu určitou, vybírejte z nabídky pracovních příležitostí zde http://khsstc.cz/obsah/pracovni-prilezitosti_115_1.html