Nedostatky v Penzionu Sázavka v obci Zlenice-Lštění byly odstraněny

Pracovníky KHS byl dne 24. 8. 2018 zahájen státní zdravotní dozor v provozovně Penzion Sázavka – stravovací část, Lipová čp. 41, 257 22 Zlenice-Lštění, provozované p. Karolínou Fidlerovou, IČ 03839095.

 

Hlavní činností provozovny je zajištění celodenního stravování zejména pro ubytované hosty penzionu.

 

Kontrolou byly shledány nedostatky v oblasti provozní hygieny. Podlahy v kuchyni byly v době kontroly značně znečištěné zbytky potravin, což vypovídá o zanedbaném úklidu, sporák byl pokryt zbytky a částečkami ulpívajících nečistot, vnitřní a vnější povrchy chladicích a mrazicích zařízení, mikrovlnných trub a nářezového stroje byly znečištěné zbytky potravin a pokrmů.  Na provozovně byly v chladicích a mrazicích zařízení skladovány pokrmy a polotovary neoznačené datem výroby a spotřeby, potraviny neznámého původu či plesnivé, potraviny s prošlým datem použitelnosti případně potraviny skladované v rozporu s podmínkami stanovenými výrobcem. Navíc žádné z těchto skladovacích zařízení nebylo vybaveno teploměry k monitorování skladovacích teplot. V prostoru manipulační chodby navazující na kuchyň byly skladovány předměty nesouvisející s provozem -  občanský oděv zaměstnance, spreje, obuv a různé druhy oblečení v igelitových taškách, pracovní dílenské nářadí, knihy, vyřazené kuchyňské spotřebiče, kancelářské potřeby a další věci osobní potřeby. Na základě výše uvedených zjištění hygienici bezodkladně nařídili provedení sanitace těchto prostor a provozovatelka odstranila všechny nevyhovující potraviny z provozovny.

 

Provozovatelka vyvinula maximální součinnost a neprodleně zahájila sanitaci zařízení. Celý prostor kuchyně byl uklizen za pomocí dezinfekčních prostředků, veškerá zařízení a technologická vybavení byla umyta. Věci nesouvisející s provozem byly odstraněny z prostoru provozovny. Při následné kontrole provedené dne 31. 8. 2018 bylo konstatováno, že nařízená opatření byla beze zbytku splněna.

 

Za kontrolou prokázané nedostatky byla provozovatelce uložena finanční sankce.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 18. 9. 2018