Nedostatky v provozovně Stará hospoda, Nespeky byly odstraněny

 

Pracovníky KHS byl dne 16. 12. 2015 na základě podnětu zahájen státní zdravotní dozor v provozovně Stará hospoda, Nespeky čp. 1, provozované panem Pavlem Kulhavým, IČO 71298606. Hlavní činností provozovny je příprava hotových a minutkových pokrmů.  
 
Kontrolou byly shledány zejména nedostatky v oblasti provozní hygieny. V zázemí provozovny bylo zjištěno, že většina povrchů je pokryta všudypřítomnou mastnotou, jednalo se zejména o povrchy zařízení a technologických vybavení, stěn a podlah provozovny. Mastnota a mastné úkapy, byly nejvíce viditelné na plechovém krytu odtahu par umístěném nad varným spotřebičem, na vnějším povrchu chladícího zařízení, rozvodech elektřiny a krytu osvětlení. Úložné police na ukládání nádobí a vnitřní povrchy chladnic byly taktéž znečištěné mastnotou a zašpiněné mastnou špínou. Rovněž povrchy podlah v kuchyni a umývárně stolního nádobí byly znečištěny zašlou nečistotou a mastnotou. Stěny v kuchyni – zvláště nad fritézami a okolo varných spotřebičů byly pokryté mastnou špínou a vzhledem ke stáří objektu provozovny byly některé stěny značně poškozené.
 
V průběhu kontroly bylo zjištěno, že na provozovně nebyly vyrobené studené pokrmy a polotovary žádným způsobem označené a tudíž nebylo možné určit, kdy byly tyto produkty vyrobeny. Dále byly zjištěny potraviny s prošlým datem použitelnosti a potraviny neskladované za podmínek stanovených výrobcem. Většina chladících a mrazících zařízení nebyla vybavena teploměry k monitorování skladovacích teplot potravin. Kromě výše uvedeného nebyl v kuchyni umístěn dřez, tak aby bylo odpovídajícím způsobem zajištěno mytí potravin. Nevhodným způsobem bylo také zajištěno ukládání civilního oděvu zaměstnanců v šatně. Prostor nebyl udržován v čistotě, bylo zde skladováno velké množství špinavých oděvů, obuvi a časopisů a oděvy zaměstnanců tak byly odloženy na těchto skladovaných novinách a časopisech.
 
Provozovatel zařízení vyvinul maximální součinnost, neprodleně zahájil sanitaci zázemí provozovny. Celý prostor zázemí kuchyně byl uklizen za pomocí dezinfekčních prostředků, veškerá zařízení a technologická vybavení byla umyta, byly provedeny nezbytné sanační opravy stěn a podlah. Při opakované kontrole provedené dne 8. 1. 2016 bylo zjištěno, že veškerá nařízená opatření byla splněna. Za kontrolou prokázané nedostatky byla provozovateli uložena finanční sankce.

Zpracoval: Odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 20.1. 2016