Nedostatky zjištěné kontrolou restaurace v Hotelu Zruč, Zruč nad Sázavou byly odstraněny

Dne 30. 1. 2018 provedli Středočeští hygienici plánovanou kontrolu v restauraci v Hotelu Zruč, umístěné na adrese náměstí Míru 594, 285 22 Zruč nad Sázavou. Kontrolovaná osoba Arvetti spol. s r.o., sídlo: náměstí Míru 594, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO: 27102751. Restaurace nabízí hotové teplé pokrmy, minutkové pokrmy na objednávku, studené pokrmy, dezerty, nápoje. Kapacita 60-70 porcí pokrmů denně. 

 

Kontrolou byly zjištěny nedostatky spočívající v nedodržování zásad provozní hygieny, skladování potravin s prošlým datem použitelnosti a zjevně zdravotně závadných, značení polotovarů a rozpracovaných pokrmů, manipulaci s odpadem.    

 

Závažné pochybení se týkalo nevyhovující provozní čistoty kuchyně – zašlou, mastnou špínou byly znečištěny povrch podlahy v celém prostoru, vnitřní výplně oken a parapetů u pracovních ploch, stejně tak vnější a vnitřní povrchy technologického zařízení (úložné police pracovních stolů, konvektomat, MW trouba, chladicí a mrazící zařízení). V chladicím zařízení byly skladovány jednak potraviny s prošlým datem použitelnosti, dále pak potraviny zjevně zdravotně závadné tj. zapáchající s příznaky kažení na povrchu (vepřové maso, mleté maso) a potraviny neznámého původu (bez jakéhokoli značení a doprovodné dokumentace). Polotovary a rozpracované pokrmy vyrobené v provozovně nebyly opatřeny povinným značením. V prostoru kuchyně na pracovní ploše, v chladicím zařízení, na parapetu okna a odkládacím vozíku byly v plastových a skleněných nádobách skladovány různé pokrmy (vařené brambory, pečené vepřové maso, kaparová a brusinková omáčka, bramborová kaše), označené povinnou osobou přítomnou na místě kontroly jako odpad.

 

Vzhledem k závažným pochybením kontrolované osoby přistoupili hygienici k uložení nezbytných opatření v rozsahu nařízení likvidace jiných než bezpečných potravin a nařízení sanitace.

 

Kontrolovaná osoba projevila součinnost, neprodleně zajistila likvidaci jiných než bezpečných potravin, provedla sanitaci provozovny a odstranila i ostatní zjištěné nedostatky. Opakovanou kontrolou provozovny dne 8. 2. 2018 hygienici zjistili, že nařízená opatření byla prokazatelně splněna. Kontrolované osobě bude uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU    

Zpracováno dne 19. 2. 2018