Nedostatky zjištěné při kontrole občerstvení KEBAB HAUSE BONE’MA v Nymburce již byly odstraněny

Dne 5. 3. 2018 byl na KHS ÚP Nymburk podán telefonický podnět, který se týkal zdravotních obtíží po konzumaci pokrmu zakoupeného v občerstvení KEBAB HAUSE BONE’MA ve Zbožské ulici v Nymburce. Předmětné zařízení provozuje společnost ARTUKLU s.r.o., IČO: 03919641.

 

Na základě tohoto podnětu provedli dne 6. 3. 2018 pracovníci KHS v uvedeném zařízení kontrolu. V provozovně jsou připravovány a podávány pokrmy rychlého občerstvení typu kebab.

 

Pracovnice KHS v provozovně zjistily hrubé porušení základních hygienických předpisů, které mohlo ve svém důsledku ohrožení zdraví spotřebitelů způsobit.

 

Shledány byly závažné nedostatky v dodržování zásad provozní i osobní hygieny. Provozovna nebyla udržována v čistotě a v dobrém stavu. Byly zjištěny znečištěné podlahy a povrchy ploch v přípravně, skladu a zápultí obslužného úseku. Zejména v hůře přístupných místech, pod stoly a technologickým vybavením se nacházela mastná špína, zbytky potravin, zateklý olej a prach. Na stěnách a stropech byl zjištěn výskyt pavučin a prachu, malba všech prostor byla zašlá, místy poškozená. Neuklizená byla i odbytová část pro hosty, včetně WC – prach na podlaze, špinavý koberec, umyvadlo, toaletní mísa, dveře, špinavé odpadkové koše. V provozovně se také během kontroly nacházely předměty s provozem nesouvisející (nářadí, ventilátor, vrtačka, barva, štětec, písek v otevřené plastové nádobě, mucholapky s nánosem uhynulého hmyzu).

 

V době kontroly nebyla zajištěna tekoucí teplá voda u umyvadla v předsíni WC personálu, protože elektrický ohřívač vody nebyl zapojen do sítě a nebyly zde k dispozici jednorázové ručníky (prázdný zásobník). V přípravně občerstvení u umyvadla sloužícího k mytí rukou osob, které se podílejí na přípravě pokrmů, nebyl v době kontroly k dispozici prostředek na mytí rukou a jejich hygienické osušení.

 

Dále se, v době kontroly, v mrazicím zařízení skladovaly mražené polotovary, vyrobené v kontrolované provozovně a v chladicím zařízení v přípravně rozpracované pokrmy, určené pro přípravu pokrmů (krájená zelenina, dresinky). Tyto polotovary a rozpracované pokrmy nebyly žádným způsobem označeny. Vzhledem k výše uvedenému vydali hygienici na místě příkaz k sanitaci provozovny.

 

 K nápravě neutěšeného stavu provozovny došlo během týdne, což bylo dne 12. 3. 2018 ověřeno opakovanou kontrolou provozovny. Provozovatel projevil účinnou součinnost a nedostatky odstranil včetně provedení vymalování. Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 14. 3. 2018