Nedostatky zjištěné při kontrole Pivnice a restaurace U Císaře v Mělníce byly odstraněny

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje provedla na základě podnětu spotřebitele kontrolu v provozovně Pivnice a restaurace U Císaře, Palackého 135/7, Mělník, kterou provozuje společnost A&P Bechyně s. r. o. ses sídlem Palackého 135/7, 276 01 Mělník, IČO: 28896181.

 

Jedná se o restauraci připravující po celý den hotová a minutková jídla.

 

Při kontrole bylo zjištěno, že výrobní prostory jsou ve špatném stavebně – technickém stavu a že dochází k hrubému porušování základních zásad provozní hygieny. Povrchy podlah v celém prostoru byly znečištěny zašlou nečistotou, mastnotou a zbytky surovin a pokrmů. Pod pracovními stoly byly patrné nezabezpečené kanalizační vývody. Povrch podlahy na schodech vedoucích z kuchyně do suterénu, před skladem a ve skladech v suterénu, nebyl snadno omyvatelný. Stěny ve skladu zeleniny byly napadeny plísní. Strop v prostoru kuchyně byl na několika místech poškozený, v sádrokartonovém podhledu bylo několik čtvercových otvorů s odhalenou tepelnou izolací. Povrchy zařizovacích předmětů a povrchů technologie a předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami v zázemí byly silně znečištěny – jednalo se zejména o pracovní stoly, police, konvektomat, mikrovlnnou troubu, varnou plochu, dřevěné rámy oken, vstupní dveře, zárubně, povrch odsávací digestoře včetně potrubí, elektrických zásuvek, přívodních kabelů k zařízením, fritovací zařízení, kontaktní gril, chladící a mrazící zařízení, kořenky, váhu.

 

Při přípravě pokrmů docházelo k rizikovému křížení činností, nebyl zajištěn dostatečný pracovní prostor pro hygienické provádění všech činností. Syrové maso bylo připravováno v těsné blízkosti nezakryté Bufalo omáčky. Část výroby byla přesunuta do suterénu, kde byla umístěna těsně vedle odpadu – konkrétně se jednalo o robot na těsto, mlýnek na syrové maso, nářezový stroj a robot na strouhání brambor. Zchlazování hotových a rozpracovaných pokrmů, které jsou nabízeny po celý den na stálém jídelním lístku, probíhalo při nevhodných teplotních podmínkách. Nebyl zaveden systém jakékoliv sledovanosti tak, aby nemohlo dojít k použití masa, které již není bezpečné, i když ještě nejeví zjevné známky kažení.

 

Vzhledem ke zjištěnému stavu byl vydán příkaz na pozastavení výkonu činnosti, při níž byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví v rozsahu přípravy a podávání teplých a studených pokrmů a to do doby odstranění závad. Za zjištěné nedostatky byl kontrolované osobě uložen finanční postih.

 

Při následné kontrole bylo zjištěno, že došlo k odstranění zjištěných nedostatků, a proto mohl být provoz znovu obnoven.

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 15. 12. 2017