Nedostatky zjištěné při kontrole Pohostinství Na Krauzovně byly odstraněny

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedla běžnou kontrolu v provozovně Pohostinství Na Krauzovně, Krauzovna 81, 277 41 Kly, kterou provozuje podnikající fyzická osoba Ing. Václav Kohout, se sídlem Křivousy 6, 277 45 Vojkovice, IČO 18584985. Jedná se o provozovnu připravující polévky, hotové pokrmy a smažená jídla. Dále je zde nabízena točená zmrzlina, nápoje a zeleninové saláty.

 

Při kontrole bylo zjištěno, že provozovna nebyla udržována v čistotě a dobrém stavu. Úklid celého zázemí nebyl prováděn řádně a s dostatečnou frekvencí. Povrchy podlah, stěn, veškerých zařizovacích předmětů, technologického vybavení, inventáře, chladicích zařízení, odsávacích digestoří byly znečištěny zašlou mastnou nečistotou, úkapy, prachem a zbytky surovin. Vnitřní povrchy chladicích zařízení byly zejména v místech těsnících prvků zaplesnivělé. Gumové těsnění bylo poškozené.

 

Vzhledem ke zjištěnému stavu byl vydán příkaz na provedení sanitace zázemí provozovny, spočívající v očistě povrchů podlah, stěn, technologického vybavení a všech dalších zařizovacích předmětů. Za zjištěné nedostatky byl kontrolované osobě uložen finanční postih.

 

Při následné kontrole bylo zjištěno, že došlo k odstranění zjištěných nedostatků a vydaný příkaz k provedení sanitace byl v plném rozsahu respektován.

 

V provozovně bude prováděn zvýšený hygienický dozor.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

 

 

Zpracováno: 17. 7. 2018