Nedostatky zjištěné při kontrole provozovny Kebab house & pizza, Neratovice, byly odstraněny

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedla na základě podnětu spotřebitele kontrolu v provozovně Kebab house & pizza, Masarykova 404/29, 277 11 Neratovice, kterou provozuje společnost ORIGINÁLNÍ TURECKÝ KEBAB s.r.o., se sídlem Masarykova 404/29, 277 11 Neratovice, IČO 03209555.

 

Jedná se o provozovnu připravující po celý den pokrmy rychlého občerstvení - pizzu, kebab, smažený sýr, včetně příloh a zeleninových salátů.

 

Při kontrole bylo zjištěno, že provozovna nebyla udržována v čistotě a dobrém stavu. Úklid celého zázemí nebyl prováděn řádně a s dostatečnou frekvencí. Povrchy podlah a stěn na hůře přístupných místech, zařizovacích předmětů, inventáře, polic, chladicích a mrazicích zařízeních, odpadní nádoby, odsávacích mřížek digestoře byly znečištěny zašlou mastnou nečistotou, úkapy a prachem. Vnitřní povrch chladícího zařízení byl plesnivý a zrezlý. Povrch podlah nebylo místy možno řádně sanitovat, z důvodu zde nevhodně skladovaných předmětů a výrobků. V prostoru skladu byly uloženy předměty nesouvisející s vykonávanou činností, osobní věci a nepoužívaný inventář.

 

Vzhledem ke zjištěnému stavu byl vydán příkaz na provedení sanitace zázemí provozovny, spočívající v očistě povrchů podlah, stěn, zařizovacích předmětů, inventáře a odstranění věcí nesouvisejících s vykonávanou činností. Za zjištěné nedostatky byl uložen finanční postih.

 

Při následné kontrole bylo zjištěno, že došlo k odstranění zjištěných nedostatků a vydaný příkaz k provedení sanitace byl v plném rozsahu splněn.

 

V provozovně bude nadále prováděn zvýšený hygienický dozor.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

 

Zpracováno: 2. 7. 2018