Nedostatky zjištěné v Restauraci Březohorka v Příbrami odstraněny

Dne 20. června 2017 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram, kontrolu Restaurace Březohorka v Příbrami VI, kterou provozuje pan Miroslav Horňák, IČO 70700656.

 

 

Jedná se o restauraci umístěnou v rohu náměstí J. A. Alise na Březových Horách. V poledne je zde nabízeno denní menu – cca 5 druhů hotových jídel a dále jsou připravovány minutkové pokrmy.

 

 

Provedenou kontrolou bylo zejména v prostorách kuchyně a v hrubé přípravně zeleniny zjištěno nedostatečné provádění pravidelného a řádného úklidu. Technologické vybavení (lednice, mrazící zařízení, sporák, mikrovlnná trouba, fritovací zařízení, VZT zařízení), pracovní a úložné plochy (regály v skladu potravin), podlahy a omyvatelné povrchy stěn byly  hlavně v méně přístupných místech znečištěny mastnotou, špínou tmavé barvy a prachem.

 

 

V provozovně vyrobené polotovary a rozpracované pokrmy, uložené v době kontroly v chladícím zařízení v kuchyni, nebyly žádným způsobem značeny, a z tohoto důvodu nešlo jednoznačně určit, kdy byly vyrobeny. V mrazícím zařízení, umístěném ve skladu potravin, byly nevhodně uchovávány potraviny (anglická slanina, šunka) v rozporu s teplotními podmínkami stanovenými výrobcem, který potravinu vyrobil.

Osoba, která v době kontroly manipulovala v prostoru kuchyně s nebalenými potravinami a hotovými pokrmy, měla na rukou silně poškozené gelové nehty (oprýskané, ulámané) – riziko kontaminace potravin úlomky gelového povrchu nehtů.

 

 

S provozovatelem restaurace byla projednána nezbytná nápravná opatření a bylo mu nařízeno neprodleně provést sanitaci všech provozních prostor zařízení.

Kontrolovaná osoba projevila součinnost a ihned po kontrole byl zahájen úklid spočívající v důkladném vyčištění a umytí všech prostor zařízení. 

 

 

S provozovatelem byla projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace. Za zjištěné nedostatky mu byl uložen finanční postih.

 

 

Opakovanou kontrolou provedenou v Restauraci Březohorka v Příbrami VI dne 12. 7. 2017 bylo zjištěno, že v celé provozovně byl proveden řádný úklid, očištění veškerých povrchů technologického zařízení, povrchů podlah a stěn, potraviny a pokrmy byly uloženy za odpovídajících podmínek.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 17. 7. 2017