Informace o epidemiologické situaci ve výskytu spalniček v 18. kalendářním týdnu 2018

Od začátku roku 2018 do 18. kalendářního týdne byl ve Středočeském kraji zaznamenán zvýšený výskyt spalniček. Celkem se jedná o 16 hlášených potvrzených případů spalniček. Nemocní byli hospitalizováni na infekčních odděleních nemocnic. Jednalo se o 3 děti do 4 let a 13 dospělých. Žádné z dětí nebylo očkováno, z dospělých 3 nebyli očkováni, v 1 případě nebylo možno očkování zjistit.

 

Celkem 72 osobám, které byly v inkubační době v kontaktu s těmito nemocnými, byla ze strany KHS rozhodnutím uložena protiepidemická opatření, spočívající v izolaci po dobu maximální inkubační doby spalniček, tj. 21 dnů od posledního kontaktu s nemocným, dále jim bylo nařízeno vyšetření hladiny protilátek proti spalničkám, a očkování v případě, že hladina protilátek nebyla dostatečná, aby je ochránila před onemocněním spalničkami. Z toho 24 osobám byla nařízena karanténní opatření.

 

KHS dále od začátku roku provedla další epidemiologická šetření a v souvislosti s nimi nařídila rozhodnutím protiepidemická opatření celkem 152 osobám, které byly v kontaktu s nemocnými z jiných krajů. Z tohoto počtu celkem 128 osobám byla nařízena karanténní opatření.

 

Spalničky jsou závažné, vysoce nakažlivé onemocnění, které se šíří vzdušnou cestou. Bližší informace o tomto onemocnění, očkování a protiepidemických opatřeních jsou uvedena na webových stránkách KHS Stč. kraje v banneru SPALNIČKY na hlavní straně (http://khsstc.cz/obsah/spalnicky_552_1.html).

 

 

Dne: 04.05.2018                                                                                    

Zpracovala:  MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického