Nové 4.mimořádné opatření vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví dne 27. 9. 2012

Nové 4. mimořádné opatření ministra zdravotnictví na základě rozhodnutí vlády na základě rozhodnutí vlády - Čj.: MZDR 33888/2012, k ochraně zdraví fyzických osob, bezprostředně ohrožených nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými lihovinami viz příloha níže.