Novela přílohy č. 7 Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005)

Dnem 11. července 2016 vstoupila v platnost novela přílohy č. 7 Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005), kterou se mění doporučení a požadavky týkající se očkování proti žluté zimnici a jeho certifikace. Novela obsahuje ustanovení, že ochrana po vakcinaci proti žluté zimnici trvá u očkované osoby celoživotně (namísto 10 let v předcházejícím znění předpisu) a osvědčení o očkování proti žluté zimnici platí u očkované osoby od 10. dne po datu očkování po celou dobu života (namísto 10 let v původním předpisu).

Podrobnější informace týkající se očkování proti žluté zimnici je možno získat v zdravotnických zařízeních, která jsou uvedená v průběžně aktualizovaném seznamu těchto zařízení uvedeném na webu KHS Stč. kraje a MZ ČR .
V současnosti platná 3. edice mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) je dostupná na adrese: