Oblasti s předpokládaným přenosem COVID-19 v populaci

ECDC aktualizuje oblasti s předpokládaným přenosem COVID-19 v populaci. Údaje slouží pro surveillance COVID-19 k identifikaci suspektních případů podle case definice.

 

Oblasti s předpokládaným přenosem COVID-19.

 

Převzato z: http://www.szu.cz/tema/prevence/oblasti-s-predpokladanym-prenosem-covid-19-v-populaci