Odborný rada v oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Ředitelka KHS STC vyhlásila dne 31. 1. 2019 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Praha-východ a Praha-západ. Podmínky výběrového řízení naleznete v přiloženém oznámení. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního