Odborný rada v oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze vyhlásila dne 14. 9. 2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na volné služební místo státního zaměstnance - odborného rady (12. PT) v oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Praha-východ a Praha-západ. Služební působiště v sídle úřadu - Praha 2. Bližší informace o podmínkách účasti ve výběrovém řízení naleznete v přiloženém sdělení. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního


 

Přílohy