Odborný rada v oddělení hygieny práce pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze vyhlásila dne 27.06.2018 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo odborného rady v oddělení hygieny práce pro okresy Praha-východ a Praha-západ. Bližší informace naleznete v přiloženém oznámení. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního


 

Přílohy