Odkazy na informace jiných subjektů ve vztahu k povodním

Ministerstvo zdravotnictví ČR
www.mzcr.cz

 

Krajský úřad Středočeského kraje
www.kr-stredocesky.cz

 

Mapa uzavřených úseků silnic ve StčK:
 

Státní zdravotní ústav
http://www.szu.cz/tema/krizove-situace/prirodni-katastrofy-a-nepriznive-povetrnostni-podminky

 

 

 

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
www.zuusti.cz

 

 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
http://www.hzscr.cz/clanek/povodne-2013-souhrn-dulezitych-informaci.aspx

 

 

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje
www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-stck.aspx