Podezření na výskyt cerkarií na Novém rybníku v Příbrami

Koncem týdne se na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje -  územní pracoviště Příbram dostavilo několik občanů, u kterých se po koupání v přírodním koupališti Nový rybník v Příbrami objevila vyrážka, která svými symptomy a průběhem poměrně přesvědčivě ukazuje na cerkariovou dermatitidu.
Cerkáriová dermatitida je parazitární onemocnění kůže, které vzniká při koupání ve volné přírodě, je způsobeno parazitickými motolicemi, a to pouze jedním z jejich vývojových stádií (cerkariemi). U nás se jedná nejčastěji o zástupce rodů Bilharziella (např. motolice kachní), Schistosoma (např. S. bovis) nebo Trichobilharzia (např. motolice ptačí či T. regenti). Motolice v dospělosti žijí ve vodních ptácích, odkud se jejich vajíčka dostávají trusem do vody a kde vyhledávají mezihostitele – plže. V nich pokračují ve svém vývoji a ve formě cerkarií se uvolňují zpět do vody, aby mohly dokončit svůj vývoj opět ve vodních ptácích. Člověk je tedy pouze jako nežádoucí hostitel, ve kterém druhy motolic, které se vyskytují v našich zeměpisných šířkách, nemohou dospět a dál se množit a tím vyvolat další onemocnění (na rozdíl od tropických forem motolic). Při kontaktu s kůží člověka cerkárie proniknou do kůže, kde však nejsou schopny přežívat a hynou. Na kůži se objevuje zarudnutí, otok, tvoří se skvrny doprovázené silným svěděním. Kožní projevy se objeví za 12–24 hodin po pobytu v přírodních vodních nádržích a jejich výskyt je omezen pouze na ty části těla, které přišly do styku s infikovanou vodou. Po několika dnech příznaky vymizí. Onemocnění se nepřenáší mezilidským kontaktem. Při opakovaném kontaktu může být reakce na průnik cerkarií do kůže intenzivnější z důvodu zvýšené imunitní reakce organismu člověka.
Za optimální podmínky pro uvolňování cerkarií do vody lze považovat dobře prohřáté málo průtočné a mělké vody, kde se vyskytují jak vodní ptáci, tak i plži. Výskyt onemocnění cerkáriovou dermatitidou je u nás řídký, nelze ho však vyloučit.

Zpracoval Ing. Mandík Luboš, 25.07.2014