Podpora oprav domovních olověných rozvodů pitné vody – informace

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "MMR") vyhlásilo v rámci dotačních programů v bytové politice pro rok 2014 další kolo dotačního programu na výměnu olověných rozvodů pitné vody v trvale obydlených stavbách pro bydlení, tj. v bytových a rodinných domech, postavených na území České republiky.

MMR tento program vyhlásilo pod názvem "Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2014" (podprogram 117D515). Program umožňuje získat dotaci na výměnu starého a hygienicky nevyhovujícího domovního rozvodu pitné vody z olova za nový, zdravotně nezávadný materiál. Na webových stránkách MMR je zveřejněno znění všech podprogramů, kriteria hodnocení žádostí a výzva k podání žádostí o dotace z programu. Lhůta pro doručení žádosti končí dnem 17. února 2014.

Další podrobnosti jsou uvedeny na následujících webových stránkách:

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2014/Podprogram-Podpora-oprav-domovnich-olovenych-rozvo

Zpracovala: MUDr. Alena Bulvasová

Zpracováno dne: 16.12.2013