Poranění ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem

Upozornění Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pro poskytovatele zdravotních služeb ve věci povinnosti hlášení vzniku poranění ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem v zařízení poskytovatele zdravotních služeb orgánu ochrany veřejného zdraví dle § 75 b) zákona č. 258/2000 Sb.
Zpracovala: MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí protiepidemického odboru
Datum zpracování: 20.02.2014

 

Přílohy