Pracovnice KHS pravidelně školí zaměstnance školních jídelen

Pracovnice odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Středočeského kraje pořádají již od roku 2014 školení hygienického minima pro pracovníky ve školním stravování, které je určeno především vedoucím školních jídelen, kuchařkám a kuchařům.  

 

Náplní přednášky je seznámení s hygienickými požadavky na prostory a provoz zařízení společného stravování, dále správná hygienická praxe (křížení provozu, příjem surovin, výdej stravy, požadavky na zařízení, zacházení s potravinami – skladování, zpracování, zmrazování, rozmrazování, bezpečná teplota při výdeji pokrmů), ale také zásady osobní a provozní hygieny, nebezpečí a předcházení alimentárním nákazám nebo systém založený na zásadách HACCP v praxi.

 

V roce 2017 bylo v rámci školení hygienického minima realizováno 10 školících akcí pod vedením 9 lektorek – školitelek z řad pracovníků KHS. Proškolily celkem 1 190 osob.

 

V okresech Kladno, Příbram a Mělník KHS dále zajišťovala školení pro žáky středních odborných škol v problematice hygienického minima.

 

V roce 2018 bylo v rámci školení hygienického minima realizováno 14 školících akcí pořádaných v rámci 10 územních pracovišť pod vedením 8 lektorek – školitelek z řad pracovníků KHS. Proškolily celkem 1 460 osob. V okresech Kladno a Příbram KHS opět zajišťovala školení pro žáky středních odborných škol v problematice hygienického minima.

 

V roce 2019 se Školení hygienického minima ve Středočeském kraji v době jarních prázdnin 2019 zúčastnilo celkem 1 205 pracovníků školních jídelen všech stupňů škol. Další školení v této oblasti budou následovat až do konce roku 2019.

 

Pracovnice KHS zaznamenávají na tato školení z řad pracovníků ve školním stravování vesměs kladné ohlasy – obdržené informace jsou pro ně přínosné.

 

V tomto roce navázala KHS také spolupráci s Asociací školních jídelen ČR (dále jen „AŠJ“), která v rámci realizace celorepublikového projektu vytvoří v Kladně Krajské centrum sdílení dobré praxe. Tato centra zakládá AŠJ ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a regionálními partnery ve všech krajích České republiky. Projekt má za cíl vytvořit jednotné zázemí pro sdílení odborných informací, praktických rad a názorných ukázek praxe. Snahou AŠJ  je tímto způsobem zvyšovat zdravotní a nutriční gramotnost pracovníků školních jídelen a podpořit výchovu dětí a žáků v oblasti osvojování správných stravovacích návyků.

 

V rámci navázané spolupráce bude KHS lektorsky zajišťovat i plánovaná školení hygienického minima, která by měla být AŠJ organizována pod záštitou KHS ve všech okresech Středočeského kraje, a to již od 2. poloviny roku 2019.