Projekt integrovaný systém uživatelů KHS

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze informuje veřejnost, že Ministerstvo zdravotnictví, Odbor informatiky ve spolupráci se zástupci KHS, započalo realizaci projektu „Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice“.

 

Hlavním výstupem bude nový  jednotný integrovaný  komunikační systém MZ ČR pro Krajské hygienické stanice a modernizovaný systém správy uživatelů.

 

Více informací naleznete zde:

 

http://www.nsez.cz/dokumenty/projekt-integrovany-system-uzivatelu-pro-krajske-hygienicke-stanice_15564_31.html

 


V Praze dne 18. 6. 2018

 

Ing. Vítězslav Doležal

ředitel odboru ekonomicko-provozního