Projekt Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor informatiky ve spolupráci se zástupci KHS, započalo realizaci projektu „Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice“.

 

Hlavním výstupem bude nový  jednotný integrovaný  komunikační systém MZ ČR pro Krajské hygienické stanice a modernizovaný systém správy uživatelů.

 

Více informací naleznete zde:

 

http://www.nsez.cz/dokumenty/projekt-integrovany-system-uzivatelu-pro-krajske-hygienicke-stanice_15564_31.html

 

 

Zpracovala: MUDr. J. Rážová, Ph.D., ředitelka KHS

Zpracováno: 7. 6. 2018