Protiepidemická opatření při výskytu spalniček

V souvislosti s výskytem infekčního onemocnění spalničkami provádí Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze následující protiepidemická opatření dle vyhlášky č. 473/2008 Sb., o epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, Příloha č. 4

 

KHS provádí epidemiologické šetření v ohnisku nákazy, zpravidla do 48 hodin po nahlášení případu, včetně identifikace všech dosud vnímavých fyzických osob.

 

U kontaktů s nemocným KHS nařizuje:

  • děti – vždy nechat vyšetřit stav protilátek u neočkovaných nebo částečně očkovaných, do ověření  stavu protilátek izolovat doma;
  • rodiče a jiné osoby žijící ve společné domácnosti, osoby v jiném dlouhodobém styku s nemocným, např. na pracovišti – očkované i neočkované – vždy nechat vyšetřit stav protilátek a do výsledků izolovat doma. V případě zjištěného ochranného titru protilátek zrušit izolaci;
  • krátkodobý, resp. jednorázový kontakt  (např. v čekárně u lékaře, ordinaci u lékaře, v sanitě) – nařizuje karanténní opatření od 7. dne od kontaktu s nemocným do doby prokázání ochranného titru protilátek nebo po dobu 21 dnů (u osob s nízkou hladinou protilátek)

 

Trvá na hospitalizaci nemocných na infekčním oddělení.

 

Doporučuje pediatrům, praktickým lékařům a jejich personálu, a také personálu na pohotovostech a příjmech v nemocnicích, záchranné službě, vyšetření protilátek a v případě nízkého titru protilátek nechat se očkovat proti spalničkám.

 

 

Zpracovala: Mgr. Jindra Taterová, vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Benešov

Dne: 2. května 2018