Provozovna Istanbul Donner Kebab v Mělníku je opět čistá

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje provedla na základě podnětu spotřebitele kontrolu v provozovně Istanbul Donner Kebab, náměstí Karla IV. č.p. 200, 276 01 Mělník,  kterou provozuje společnost Kassas trade s.r.o., se sídlem Lipová 803, 407 21 Česká Kamenice, IČO 05508134. Jedná se o provozovnu, která nabízí rychlé občerstvení minutkového typu -  kebab, pizzu, smažený sýr, hranolky, saláty a balené nápoje.

 

V době kontroly byly v provozovně shledány závažné nedostatky v dodržování zásad provozní hygieny. Provozovna nebyla udržována v čistotě a dobrém stavu, byly zjištěny znečištěné podlahy a stěny v hůře přístupných místech v zázemí provozovny. Dále byly zašlou nečistotou, mastnotou, zbytky surovin a úkapy znečištěny povrchy inventáře a technologického vybavení. Chladicí a mrazicí zařízení byla uvnitř i vně znečištěná, mrazicí zařízení silně namražená. V zázemí provozovny byly uloženy nepotřebné předměty, vyřazený inventář a kartonové obaly. Dále byly zjištěny nedostatky v technickém stavu staršího vybavení provozovny.

 

V chladicím zařízení ve skladu byla zjištěna zelenina vykazující známky kažení. U polotovarů vyrobených v provozovně chybělo povinné značení. Načaté velkoobjemové balení jogurtu bylo skladováno za nevyhovujících teplotních podmínek.

 

Vzhledem k výše uvedenému vydala KHS příkazy k provedení sanitace zázemí provozovny a vyřazení z použití ve stravovací službě potravin vykazujících kažení, skladovaných při nevhodných podmínkách a neoznačených polotovarů vlastní výroby. Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Dne 24. 8. 2018 byla v daném zařízení provedena opakovaná kontrola, kdy zaměstnanci KHS ověřili, že příkazy k provedení sanitace zázemí provozovny a vyřazení jmenovaných potravin a polotovarů byly splněny v plném rozsahu. K přípravě pokrmů byly k dispozici čerstvé suroviny, uskladněné v odpovídajících podmínkách, polotovary vlastní výroby byly řádně označené. Některé technické nedostatky byly odstraněné, provozovateli zbývá zajistit pouze finančně náročnější výměnu opotřebovaného technologického vybavení.  

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU dne 5. 9. 2018