Průběžná zpráva k letním dětským rekreacím ve Středočeském kraji

Přiložená zpráva obsahuje údaje o počtu rekreovaných dětí, počtech kontrol a nejčasněji zjištěných závadách.

Zpracovala: MUDr. Lilian Rumlová, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých

Zpracováno dne: 16.07.2013