Průběžně aktualizovaný seznam odběrových míst

 

Seznam odběrových míst najdete zde:

 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/