Odborný/vrchní referent v oddělení protiepidemickém pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze vyhlásila dne 8. 11. 2019 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo odborného/vrchního referenta v oddělení protiepidemickém pro okresy Praha-východ a Praha-západ. Bližší informace naleznete v přiloženém sdělení. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního