Ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako příslušný služební orgán vyhlásila dne 22. 12. 2017 postupem podle § 24 zákona o státní službě třetí kolo výběrového řízení na služební místo představeného systemizované ve zdejším služebním úřadu - ředitele sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Bližší informace o požadavcích na uchazeče a podmínkách účasti ve výběrovém řízení naleznete v přiloženém oznámení. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního


 

Přílohy