Restaurace Česká chalupa v Rakovníku byla pro středočeské hygieniky nemilým překvapením

Dne 25. 10. 2018 provedli středočeští hygienici kontrolu v provozovně stravovacích služeb Česká chalupa, umístěné na adrese U Hluboké studny 133, 269 01 Rakovník. Kontrolovaná osoba Volák Martin, IČ: 73864251.

 

Na místě samém bylo zjištěno, že provozovna není udržována v čistotě. Podlaha, zejména v  hůře přístupných místech pod stoly a technologickým vybavením, byla znečištěná mastnou špínou a zbytky potravin. Stejně tak byly znečištěny povrchy provozně-technologického zařízení v kuchyni (fritéza, kamna, lednice). Povrch kovové odpadní nádoby i plastové košíky, které slouží k uložení pracovního náčiní, byly znečištěny starou zaschlou špínou.

 

S provozovatelem zařízení byla projednána nezbytná nápravná opatření a bylo mu nařízeno ihned provést sanitaci kuchyně včetně instalací.

 

Opakovanou kontrolou provedenou hygieniky dne 30. 10. 2018 bylo ověřeno, že nařízené opatření bylo v plném rozsahu splněno.

 

Za zjištěné závady byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 13.11.2018