Restaurace v Hotelu Kladno je už zase v provozu

V rámci šetření na základě plánu kontrol, provedli dne 5. dubna 2018 pracovníci KHS kontrolu v provozovně restaurace v Hotelu Kladno na Sítné, kterou provozuje společnost Radio Relax, s.r.o., IČ: 48953873. Kontrolou bylo zjištěno, že v provozovně se neprovádí pravidelný úklid. V prostoru  kuchyně, umývárny stolního nádobí, umývárny provozního nádobí a ve skladu potravin pod technologickým vybavením a v hůře přístupných místech na podlaze, byly zjištěny vrstvy zašlé černé mastné špíny, prachu a zbytků surovin. Dále úložné prostory pod pracovními stoly, sporáky, digestoře a technologická vybavení v kuchyni byly znečištěné vrstvou mastnoty. Chladicí zařízení na uložení mléčných výrobků v kuchyni mělo místy poškozený vnitřní povrch a bylo znečištěné mastnou špínou, keramické obklady stěn za zařizovacími předměty, kolem umyvadla a za pracovními plochami byly pokryty mastnou špínou. V prostoru výčepu byl místy poškozený povrch podlahy z keramické dlažby. V prostoru kuchyně se nad varným úsekem ze stropu místy olupovala malba. 

 

Na základě výše uvedených zjištění byla provozovna uzavřena do doby odstranění závad. Provozovatel provedl úklid celé provozovny a odstranil i další zjištěné nedostatky, což bylo ověřeno následnou kontrolou, po které byl provoz restaurace obnoven.  

 

Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 13. 6. 2018